Monday, July 03, 2006

PERANAN PARA PEMUDA DAN SRIKANDI KU...

Muqaddimah

Pandangan hidup yang islami pada diri seseorang muslim akan terzahir pada pelbagai tugas (kewajiban) yang harus dilaksanakannya dalam kehidupan seharian. Tugas-tugas itu hakikatnya adalah hukum-hukum syara' yang digali dari nash-nash syara', yang berkaitan dengan realiti kehidupan yang dihadapinya dalam pelbagai interaksi yang dilakukan.Memahami hukum syara' yang berkaitan dengan aktiviti seharian, adalah fardhu `ain bagi seorang muslim. Adapun mempelajari hukum syara' yang tidak berkaitan dengan aktiviti sehari-hari, adalah fardhu kifayah .
Seorang petani wajib memahami hukum-hukum syara' tentang tanah, penyewaan tanah pertanian, musaqat dan sebagainya. Seorang doktor pula wajib memahami hukum syara' tentang perubatan, pembedahan mayat, pengguguran janin, pemindahan organ tubuh, pengklonan dan sebagainya. Seorang tentera pula harus memahami hukum tentang jihad, tawanan, perdamaian, perjanjian, harta rampasan perang, dan seterusnya.Demikian pula seorang pemuda, dia seharusnya memahami hukum syara' yang berkaitan dengan kegiatannya sehari-hari sebagai pelajar. Disamping itu, seorang pemuda muslim adalah secara de facto adalah seorang muslim, maka dia wajib memahami kewajibannya yang utama dalam kedudukannya sebagai muslim. Atas dasar itu, ke atas seseorang pemuda & pemudi muslim, tugas utama yang wajib dipikulnya setidak-tidak-nya ada 3 (tiga):
Pertama;

Menuntut ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas ini berkaitan dengan posisinya sebagai pelajar yang aktiviti utamanya sehari-hari adalah belajar.Dalam hal ini Nabi Muhammad saw telah bersabda:
"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim."
[HR. Abu Dawud].
Lafaz "al `ilmu" di atas bersifat umum, iaitu meliputi ilmu-ilmu berasaskan wahyu, seperti ulumul Qur`an, ulumul hadits, usul fiqh, juga ilmu-ilmu yang tidak berasaskan wahyu, seperti ilmu perubatan, kejuruteraan, dan ilmu-ilmu keprofesional lain yang dipelajari di institusi pendidikan, yang wajib ada demi berputarnya roda kehidupan. Jelaslah sebagai pelajar, tugasnya yang utama adalah belajar dalam rangka meraih ilmu sebagai bekalan hidup. Hendaklah tugas ini dilaksanakan semaksimum mungkin sehingga menghasilkan manfaat dunia dan akhirat setinggi-tingginya.
Kedua;

Mengkaji & menguasai Tsaqofah Islamiyah (ilmu-ilmu keislaman). Tugas ini berkaitan dengan posisinya sebagai seorang muslim yang wajib mempunyai pandangan hidup Islam. Tanpa kajian Tsaqofah Islam yang mendalam, sukar dibayangkan seorang muslim mampu mempunyai pandangan hidup yang Islami malah bertambah sukar pula dibayangkan dia mampu berfikir dan berperilaku secara Islami.

Tsaqofah Islamiyah adalah pengetahuan Islam yang dasar pembahasannya adalah Aqidah Islamiyah. Contohnya adalah pembahasan Aqidah Islamiyah, ilmu tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab, dan sebagainya. Tugas kedua ini tidak kurang pentingnya dengan tugas pertama kerana tugas ini sebenarnya adalah tugas mendasar setiap muslim, sama ada pelajar ataupun bukan. Setiap muslim wajib mempunyai pengetahuan Islam yang memadai agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan Islam. Jadi, jika tugas pertama tadi tujuannya adalah untuk hidup, maka tugas kedua ini tujuannya agar: saya dapat hidup dengan benar.
Ketiga;

Memikul amanah dakwah Islamiyah. Tugas ini berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang muslim dan sebahagian dari keseluruhan umat Islam seantero dunia. Dia wajib mempunyai sikap mengambil tahu keadaan dan realiti umat dan berjuang untuk mengubah keadaan agar lebih baik.

Pelajar muslim tidak seharusnya hanya memikirkan dirinya sendiri sahaja, sebab sikap ego dan mementingkan diri ini jauh terpesong dari nilai-nilai Islam yang menghen-daki adanya sensetiviti kepada manusia lain. Rasulullah saw bersabda:
"Barangsiapa pada pagi hari tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka."
[HR. Al Hakim].
Di samping itu, Islam menuntut setiap muslim untuk melakukan perubahan (taghyir) apabila dia melihat suatu penyim-pangan atau kemungkaran. Tidak boleh dia hanya berdiam diri dan berpeluk tubuh, apa-lagi pasrah dan menyerah.
Rasulullah saw bersabda lagi:
"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya (fizikal). Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya (perkataan). Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya (tidak redha/tidak setuju). Dan itulah selemah-lemah iman"
[HR. Muslim]
Oleh yang demikian, pelajar muslim seharusnya sedar akan tanggungjawabnya melakukan perubahan dan bersama-sama menyeru kepada Islam, sepertimana telah dicontohkan Rasulullah saw ketika baginda memikul dakwah Islam untuk mengubah masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah.

Saat ini, tugas melakukan perubahan seperti ini wajib digerakkan, kerana saat ini kita hidup dalam sebuah masyarakat yang tidak Islami, yakni masyarakat yang tidak berdiri di atas kalimah tauhid. Kita wajib men'taghyir' secara keseluruhan menuju masyarakat Islam yang menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh).
Oleh kerana itu, tidak seharusnya seorang pelajar muslim berdiam diri menyaksikan kekufuran dan kemaksiatan menggila disekelilingnya dan berdiam diri sahaja menyaksikan ideologi kapitalisme yang kafir menguasai dunia. Nabi saw mencela orang yang hanya berpeluk tubuh dan berdiam diri terhadap kemaksiatan sebagai syaitan yang bisu. Sudahlah syaitan, bisu lagi! Na'uzhu billah min dzalik!

Nabi Saw bersabda:
"Orang yang berdiam diri dari kebenaran (tidak mahu mengingatkan atau berusaha membuat Perubahan), adalah seperti syaitan yang bisu."
[HR. Al Hakim]
Dikaitkan dengan tugas kedua, maka tugas ketiga ironinya seperti berikut: jika tugas kedua tujuannya adalah: saya dapat hidup dengan benar, maka tugas ketiga ini tujuannya adalah: saya dan saudara-saudara umat Islam saya dapat hidup dengan benar.

Penutup

Pemuda yang berpandangan hidup Islam adalah generasi harapan umat. Di bahu merekalah (bersama lapisan umat yang lain) terpikul tanggung jawab melakukan perubahan masyarakat menuju masyarakat yang diredhai Allah swt.

Bukan saatnya lagi untuk bersikap keanak-anakan dengan ego & mementingkan diri sahaja, sementara umat Islam dibiarkan begitu sahaja terkontang-kanting hidup sengsara dan hina dina di bawah hegemoni ideologi kapitalisme yang batil yang dipimpin oleh US dan sekutu-sekutunya.

Tugas ini sememangnya berat, namun kemuliaan menunggu dihadapan. Marilah kita singsingkan lengan baju dan menyahut seruan untuk menyongsong kejayaan Islam!
Al-Hamra' : Bersama 'sehayun tangan selangkah kaki' memeperjuangkan Islam!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home