Thursday, April 20, 2006

SIAPAKAH KEKASIH YANG TERCINTA ITU?


Tiadalah hawa nafsu kecuali selalu memperturutkan apa yang dibiasakan oleh yang bersangkutan. Jika diperturutkan kemahuannya, ia akan ketagihan dan jika tidak, ia tidak menuntut.
Apakah engkau telah melihat dirimu sendiri dan bertanya seberapa besar engkau mencintai Rasulullah s.a.w? Apakah engkau menyedari bahawa bukti cinta tersebut adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya?
Perhatikanlah kembali perasaan anda dan arahkanlah perasaan anda mula-mula ditujukan kepada Allah s.w.t kemudiannya kepada manusia (Nabi Muhammad s.a.w) yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Ingatlah selalu bila anda menginginkan kedudukan yang tinggi di syurga suatu hadith daripada Rasulullah s.a.w:
"Seseorang itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang dicintainya" (Hadith riwayat Al-Bukhari)
Di antara bukti dan tanda pertama yang membuktikan cinta seseorang kepada Rasulullah s.a.w adalah dengan melakukan segala yang diperintahkan olehnya. Jadi, bagaimana sesorang menganggap dirinya telah mencintai Rasulullah s.a.w, sementara dia sendiri melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Baginda, tidak mengikuti sunnahnya dan tidak pula mentaati petunjuk yang dibawanya.
(dipetik dari buku Janganlah Bersedih: Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia oleh Dr 'Aidh Abdullah Al-Qarni)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home